【yuu 會員於東海堂賺積分換現金券,買鮮蛋糕、個裝及家庭裝麵包仲有額外積分!】

東海堂@4月14日

【yuu 會員於東海堂賺積分換現金券,買鮮蛋糕、個裝及家庭裝麵包仲有額外積分!】
Arome東海堂正式登陸yuu手機APP!嚟東海堂分店購買任何產品即賺取yuu積分,使一蚊賺1分,用enJoy卡即賺4X積分*,積分當錢使,買鮮蛋糕、個裝及家庭裝麵包仲可以有額外積分﹕
- 【2X積分】購買東海堂個裝及家庭裝麵包即賺取^
-【2X積分】購買任何東海堂鮮蛋糕即賺取^
*優惠期由即日開始直至另行通知
^優惠期只限4月13日至4月26日
^(零售價$209單個蛋糕或以上以單個蛋糕計)
1. yuu會員於東海堂購買任何個裝及家庭裝麵包,即可賺取兩倍yuu積分。貨品數量有限,售/換/送完即止。
2. yuu會員於東海堂購買任何鮮蛋糕,即可賺取兩倍yuu積分。 (零售價$209單個蛋糕或以上以單個蛋糕計) 。
3. 優惠包括版權產品。
4. 此優惠不適用於網上訂購及送貨服務。
5. 使用東海堂禮餅券購買的金額不適用於賺取yuu積分。
6. 付款時出示yuu ID/綁定的八達通/恆生enJoy卡即可賺取積分。
7. 此優惠以單一發票計算。
8. 額外積分以每張發票之淨交易額計算(不包括小費)。
9. 所有價格以店舖為準。
10. 東海堂保留終止或更改優惠的條款和細則的權利,恕不另行通知。
11. 如有爭議,DFI Development (HK) Limited和東海堂保留最終之決定權。須受其他yuu條款和細則約束。
#arome #東海堂 #yuu #yuu積分 #蛋糕 #切餅 #Cake #desserts #aromeXyuu

商家: 東海堂

電話: 27391328