【#yuu會員專享】3x yuu積分推介🎊 #賺積分當錢使💰

7-Eleven@4月16日

【#yuu會員專享】3x yuu積分推介🎊 #賺積分當錢使💰
想食個輕便早餐?嚟7-Eleven就啱喇🙌🥳 宜家嚟7-Eleven購買以下產品仲幫你「極速」 賺取3x yuu積分!優惠期至4月27日咋! 🙌🏻
1️⃣ 任何7-SELECT 飯糰或韓式手卷
2️⃣ 任何7-SELECT日式包裝麵包...
See More