【#FunTime之選】#期間限定 #譚仔fans注意

7-Eleven@4月20日

【#FunTime之選】#期間限定 #譚仔fans注意
平時成日食嘅麻辣豬耳同土匪雞翼,如果變成薯片味會係點呢? 依家嚟7仔就知啦
激辣魔麻辣豬耳味薯片
以多種獨門香料調製,帶有濃郁麻辣蒜香味,辣度好似譚仔3小辣咁
激辣魔薯土匪雞翼味薯片
譚仔三哥土匪雞翼係必叫單品
今次土匪雞翼味薯片完美呈現出香濃黑芝麻香味同口感,令你流晒口水啊
#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #嚟7仔 #試新嘢 #譚仔 #土匪雞翼 #麻辣豬耳 #3小辣