Chubb - 優惠碼

Loading...
Chubb : 30%
旅遊保險7折優惠
已完結
MoneyHero : 30%
旅遊保險高達7折優惠

經測試Zurich, Chubb, FWD及AXA的旅行保險有獨家7折優惠,另外MSIG更於短期內享有55折優惠!!

已完結
Chubb : 30%
即時投保享保費7折 每保單送HK$25 Pacific Coffee電子優惠券
已完結
MoneyHero : 30%
MoneyHero購買指定旅險高達7折優惠

經測試Zurich, Chubb, FWD及AXA的旅行保險有獨家7折優惠,另外MSIG更於短期內享有55折優惠!!

已完結
Chubb : 5%
【安達靈活延期年金計劃 可享 5% 保費折扣 】 你以為 65 歲退休先可以拎到退休金 ?
已完結
Chubb : 10%
【安達頤富儲蓄保障計劃® 及早實現退休所想 ✨】
已完結
Chubb : 15%
【全天候支援,讓您格外安心 ?】 / 【把握最後機會 ⏳ 開展豐盛未來 ?】
已完結
Chubb :
【把握最後機會 ⏳ 開展豐盛未來 ?】 / 【把握最後機會 ⏳ 開展豐盛未來 ?】
已完結
Chubb :
【把握最後機會 ⏳ 開展豐盛未來 ?】
已完結
Chubb :
【及時準備 後顧無憂 ?】
已完結
Chubb : 15%
【無懼轉變,建構未來 ?】
已完結
Chubb :
【以相宜保費給摯愛高額保障💝「安達特選定期壽險計劃」🆕】
已完結
Chubb : 5%
【立即投保 「安達易選危疾加護保」可享 5% 保費折扣 】 大家知唔知香港每日有幾多人因癌
已完結
Chubb : 10%
【「合資格健康計劃」 可享高達 10% 保費折扣優惠 】 正值抗疫艱難時期,面對突如其來嘅
已完結
Chubb : 20%
【一份危疾保障 ⛑ 愛自己護至親 】 健康對於一個家庭嚟講,唔單止係快樂嘅基石,亦係最珍貴
已完結
Chubb : 20%
【為自己為子女 讓安心累積】 生活環境多變,壓力同環境污染無處不在。除咗擔心自己嘅身體狀
已完結
Chubb : 20%
【精鑄危疾保障 築起安心堡壘 】 都市生活壓力大,危疾隨時突襲! 面對醫療開支、家庭負擔
已完結
Chubb : 6%
【多重保障 多次賠償】 好多人都知癌症、中風、心臟病係香港常見嘅嚴重危疾,而且發病率同復
已完結
Chubb : 10%
【?對抗肝癌須知】
已完結
Chubb :
【每日飲少一杯咖啡真係可以儲到錢?☕️】 戒掉每日飲一杯 Latte 拿鐵咖啡嘅習慣,慳到
已完結
Chubb : 5%
【即以 5% 折扣投保「安達易選危疾加護保」享受全面危疾保障 ️】 作為經濟支柱嘅你,要維
已完結
Chubb : 6%
【健康無價 - 指定健康及儲蓄保障產品優惠 】 踏入人生唔同嘅階段,我哋都會為自己訂立
已完結
Chubb : 10%
【最後召集 投保指定保障產品可享保費折扣 】 工作忙綠,難免會忽略咗健康,萬一不幸患上
已完結
Chubb : 5%
【安達頤富儲蓄保障計劃® 專享保費優惠 】 每個人嘅儲蓄目標都各有不同,有人為咗買到心頭
已完結
Chubb :
【「世界無煙日」 守護健康人生】 5月31日就係世界無煙日 ‍♂️~各位戒緊煙嘅朋友,繼續
已完結
Chubb : 6%
【年紀一大,機器就開始壞 ?! 】 如果唔係行多幾層樓梯加上開咗一晚 OT 通頂,都唔知自
已完結
Chubb :
【中年男性殺手 大腸癌 3 大警號 ⚠️】 大腸癌作為香港癌症個案中嘅頭號殺手,主要由
已完結
Chubb : 40%
【Chubb LifeBalance 您嘅健康拍檔 下載即享雙重限時禮遇】 成日話食得是
已完結
Chubb : 8%
【安達頤富儲蓄保障計劃® 實現您嘅儲蓄目標 】 CHUBB 安達人壽一直堅持以客為尊嘅理
已完結
Chubb : 40%
【世事難料,人壽保障守護摰愛 】 無論您係身居要職嘅專業人士、家庭主婦、抑或啱啱投身社會嘅
已完結
Chubb : 20%
【邊個可以答我啊? 】 點解?點解而家啲人愈嚟愈長壽,但係點解另一方面又愈嚟愈細個就有嚴
已完結
Chubb : 45%
【「意關懷」意外保障計劃 保障人生每分每秒🌟】
已完結

Chubb如何使用折扣代碼?

在你已選擇Chubb優惠碼方格裏,按 「啟用代碼」, Chubb優惠碼嘅視窗會顯示/彈出,同時系統會帶您前往Chubb網站購買! 溫馨提示:優惠碼已複製到剪貼板!
當到達Chubb購物網站之後,選擇你想購買的Chubb商品或股務,再到購物車,搵到「輸入優惠碼」欄,再輸入返優惠碼就可以了!

點解要用我哋嘅Chubb優惠碼?

我哋有Chubb迎新優惠,Chubb獨家折扣,有唔不同種類嘅Chubb優惠碼,一定會幫你賺到盡!

Chubb優惠折扣同時可以現金回贈嗎?

GroupBuya 現金回贈‎網 - 致力打造「Chubb現金回贈‎、Chubb額外獎賞、Chubb獨家禮遇」功能於一身的網絡購物平台,只要經我們現金回贈‎網到 網站網購,或可享現金回贈,之後可自行經支付系統Alipay, PayMe,轉數快,PayPal轉帳現金或換領禮品,萬勿錯過! 了解更多Chubb現金回贈